Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-11-08 Bezpodstawne opłaty

Problem pobierania przez uczelnie niezgodnych z prawem opłat poruszają często media. Także PSRP zwracał na to uwagę.

Tymczasem uczelnie masowo pobierają opłąty za egzaminy poprawkowe. W listach od studentów coraz częściej pojawiają się wątpliwości czy etyczne jest czerpanie dodatkowych opłat za niepowodzenia dydaktyczne uczelni? Przecież skierowanie na egzamin poprawkowy to także niepowodzenie wykładowców i uczelni. Problem obiektywizmu i intymności egzaminów (uczelnie rzadko wyrażają zgodę na ich rejestrację) w praktyce uniemożliwia studentom obronę przez wykładowcą-inkasentem. Bo tylko tak można nazwać osobę "oblewającą w hurtowych ilościach" na czym zyskuje budżet uczelni a pośrednio wykładowcy wynagradzani za egzaminy poprawkowe. Także Krajowa Reprezentacja Doktorantów zwraca uwagę, że po 2 latach funkcjonowania Ustawy uczelnie dalej interpretują przepisy prawa jak chcą, tak jak im jest po prostu wygodniej.


Dlatego PSPR poddał ten problem pod publiczną dyskusję, najpierw kierując zapytanie do Ministerstwa (w załączniku nr 1 pod artykułem) po uzyskaniu odpowiedzi (w załączniku nr 2-3 lub 4) skierował kolejne : w sprawie zwrotu nienależnie pobranych opłat z 9 XI br (zał. 5).


Skoro zdaniem Ministerstwa uczelnia nie powinna pobierać dodatkowych opłat za to co przysługuje z mocy regulaminu studiów to analogiczne zasady należałoby stosować np. do: skierowania na powtarzanie sesji, roku (bez powtarzania zajęć), wpisów warunkowych, złożenia indeksu, przystąpienia do obrony egzamin warunkowy, przedłużenie sesji egzaminacyjnej, późniejsze oddanie indeksu, obronę pracy dyplomowej itp. prawa zawarte w regulaminie studiów, za które płaci się już w opłacie za studia/w czesnym. Więcej o tym w załączniku nr 4 pod tym artykułem .
Ponadto i odrębnie od powyższego należy także pamiętać zakazie pobierania przez uczelnie państwowe przed 1 stycznia 2007 r. opłat za cokolwiek poza "zajęciami dydaktycznymi", gdyż rozporządzenie wskazane w załączniku nr 3 pod artykułem pozwalało pobierać opłaty jedynie za "zajęcia dydaktyczne".


Wzór formularza do uczelni o zwrot - w załączniku nr 6. Jeśli po jego złożeniu - koniecznie za potwierdzeniem odbioru na kopii - uczelnia Wam odmówi zwrotu lub w ogóle nie odpowie - prześlijcie skan potwierdzenia złożenia na rps@psrp.org.pl. Będziemy interweniować.

Komentarze mediów:  Polska - The Times, www.gazetaprawna.pl

 

Załączniki
1. zapytanie o etyczność opłat za poprawki w pkt. 2 (215 KB)
2. stanowisko Ministerstwa 1 str (982 KB)
3. stanowisko Ministerstwa 2 str (670 KB)
4. powyższe stanowisko - plik jednolity w PDF (712 KB)
5. PSRP do Ministra o nadzór i zwroty opłat 9 XI br (322 KB)
6. wzór formularza o zwrot opłat (29 KB)
W przypadku pojawienie się okna logowania w czasie pobierania załączników wybierz 'Anuluj'

 

Źródło: www.psrp.org.pl

 


Wyróżnione