Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-11-16 Objęcie urzędu ministra nauki i szkolnictwa wyższego przez prof. Barbarę Kudrycką

Prezydent RP, Lech Kaczyński powołał profesor Barbarę Kudrycką na urząd Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Profesor Barbara Kudrycka urodziła się w roku 1956 w Kolnie. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i nauce administracji publicznej.

Jest profesorem tytularnym Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej (2003). W roku 1978 otrzymała tytuł magistra administracji na Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1985 uzyskała stopień doktora nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), zaś w 1995 - stopień doktora habilitowanego Prawa Administracyjnego i Administracji Publicznej.

Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., przez trzy kadencje, była rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Obecnie pełni funkcję prezydenta WSAP.

Od października 2003 r. kieruje Katedrą Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a od października 2002 r. również Zakładem Nauki Administracji Publicznej w tej katedrze.

Od 2004 roku była posłem w Parlamencie Europejskim. Była członkiem Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, a także Delegacji do spraw stosunków z Białorusią.

Prof. Barbara Kudrycka jest członkiem Transparency International Polska oraz Amnesty International. Została laureatką Nagrody "Serce za serce" przyznaną przez Stowarzyszenie MONAR.

Jest mężatką, ma dwie córki.

* * *

Po objęciu urzędu, profesor Barbara Kudrycka została powitana w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez profesora Michała Seweryńskiego i Dyrektora Generalnego Bernarda Błaszczyka oraz członków kierownictwa MNiSW. Spotkała się także z dyrektorami departamentów MNiSW.

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione