Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-11-21 Przedsiębiorcy chcą podnosić kwalifikacje

Przedsiębiorcy, którzy planują podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników, oraz osoby prowadzące jednoosobowe firmy będą nadal mogli korzystać z dofinansowanych szkoleń i studiów podyplomowych. PARP w latach 2007 - 2013 będzie dysponowała prawie 0,5 mld euro na ten cel w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) działanie 2.1.1. Środki te będą dostępne prawdopodobnie od 2008 r., kiedy zostaną ogłoszone nabory wniosków na projekty szkoleniowe.

• W nowym okresie programowania nie tylko firmy szkoleniowe, ale również bezpośrednio przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie szkoleń dla swoich pracowników. Kolejną zmianą będzie podział na projekty regionalne i ponadregionalne. Tylko te ostatnie będą dofinansowywane przez PARP w ramach PO KL. Regionalne projekty szkoleniowe otrzymają dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych realizowanych przez urzędy marszałkowskie województw.

• Krajowe projekty szkoleniowe mogą mieć charakter zamknięty, czyli być adresowane do jednej konkretnej firmy, lub charakter otwarty, tj. adresowane do wielu firm. W przypadku szkoleń zamkniętych projektodawca będzie składał wniosek do PARP, jeśli firma, dla której organizowane będą szkolenia, posiada struktury organizacyjne w co najmniej dwóch województwach. Minimalna wartość projektu powinna wynosić 200 tys. zł, natomiast kwota pomocy publicznej dla jednego przedsiębiorstwa nie może być większa niż 2 mln euro. Zamknięte projekty szkoleniowe będą mogły być realizowane nie dłużej niż 5 lat. Projekty szkoleniowe otwarte będą miały charakter krajowy w przypadku, gdy szkoleniami zostaną objęte firmy działające na terenie co najmniej pięciu województw i jednocześnie szkolenia fizycznie odbywać się będą na terenie tychże województw. Taki projekt otwarty może maksymalnie trwać 3 lata, jego budżet nie może być niższy niż 200 tys. zł, a wyższy niż 20 mln zł.

• Podobnie jak w latach ubiegłych dofinansowaniu będą również podlegać studia podyplomowe, które mogą trwać nie dłużej niż 3 lata, a wartość projektu nie może być wyższa niż 20 mln zł. Wnioski będą mogły składać uczelnie wyższe, natomiast korzystać z dofinansowanych studiów będą mogli pracownicy wszystkich firm, pod warunkiem że pracownik zostanie skierowany na studia przez swojego pracodawcę i to pracodawca pokryje część kosztów, które nie podlegają dofinansowaniu. Dofinansowanie może pokryć do 80 proc. kosztów szkolenia w przypadku małych i średnich firm, natomiast do 60 proc. w przypadku dużych przedsiębiorstw.

 


Wyróżnione