Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-12-07 Stypendia naukowe L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2007

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka wzięła udział w uroczystości wręczenia stypendiów naukowych laureatkom konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki, organizowanego przy wsparciu Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, która odbyła się w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendia przyznawane są kobietom prowadzącym badania w dziedzinach biologiczno-medycznych.

Przyznane zostały trzy roczne stypendia doktoranckie w wysokości 20.000 zł każde oraz dwa stypendia habilitacyjne po 25.000 zł.

W roku 2007 stypendia doktorancke otrzymały:

 

Agnieszka Jaźwa z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w Zakładzie Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (temat pracy: „Zastosowanie bicistronowych wektorów plazmidowych i AAV do transferu genów VEGF i FGF-4 stymulujących procesy neowaskularyzacji.”).

 

Aleksandra Szczepankiewicz z Kliniki Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej, III Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznyego w Poznaniu (temat pracy: „Ocena związków między polimorfizmami genów receptorów dla leków przeciwastmatycznych a przebiegiem klinicznym i odpowiedzią na leczenie u dzieci chorych na astmę oskrzelową”.).

 

Magdalena Winiarska z Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie (temat pracy: „Badanie wpływów inhibitorów syntezy cholesterolu na wykrywanie cząsteczki CD20 oraz na przeciwnowotworowe działanie rytuksymabu.”).

Stypendia habilitacyjne otrzymały:

 

dr Katarzyna Kotulska z Katedra i Zakład Fizjologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (temat pracy: „Regeneracja nerwów obwodowych w modelach eksperymentalnych.”).

 

dr Marta Miączyńska z Pracowni Biologii Komórki w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (temat pracy: „Białka efektorowe GTPazy Rab5 w regulacji endocytozy i przekazywania sygnałów wewnątrzkomórkowych.”).

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione