Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-01-02 „NAUKA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEJ TECHNIKI Łódzkie spotkania nauki i innowacyjnych przedsiębiorców”

Politechnika Łódzka, Mechanizm Wspierania Innowacyjnej Działalności Doktorantów oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i instytucji otoczenia biznesu oraz naukowców na konferencję.

„NAUKA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEJ TECHNIKI

Łódzkie spotkania nauki i innowacyjnych przedsiębiorców”

Konferencja odbędzie się 22 stycznia 2008 r. w Budynku Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej

(dawny LODEX), ul. Wólczańska 215 - wjazd od ulicy Wólczańskiej 223.

W ramach konferencji przewidziana jest sesja plenarna pod tytułem Perspektywy dla rozwoju technologii i innowacyjności firm oraz sesje tematyczne, które będą okazją do prezentacji m.in. zakresu prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na PŁ oraz możliwości wykorzystania wyników tych prac w przemyśle. 

W ramach konferencji zaplanowano sesje tematyczne referatów ustnych: 

1. Człowiek i jego zdrowie

2. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

3. Technologie informacyjne w zastosowaniach medycznych

4. Maszyny i urządzenia

oraz sesje tematyczne plakatowe:

1. człowiek i jego zdrowie (sekcje: farmacja, technologie biomedyczne, technologie informacyjne w zastosowaniach medycznych)

2. ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

3. maszyny i urządzenia

4. technologie informacyjne

5. inżynieria budowlana i środowiska

6. nowoczesne tkaniny

7. procesy chemiczne i biotechnologiczne

Informacje dotyczące konferencji, w szczególności szczegółowy harmonogram sesji tematycznych i plakatowych dostępny jest na stronie internetowej organizatora konferencji www.widdok.p.lodz.pl

 


Wyróżnione