Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
 • PolBAN - Busines Angels Club
 • linkedin
 • Studia podyplomowe
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • merlin.pl - księgarnia internetowa
 • Portal Innowacji
 • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-01-09 Program wspierania nauki na rok 2008

Prezentujemy nowy program, jaki Fundacja będzie realizować w 2008 r. Na wspieranie nauki w tym roku FNP zamierza przeznaczyć kwotę ponad 46 mln zł. W naszej ofercie, obejmującej ponad dwadzieścia programów o charakterze konkursów, skierowanych do naukowców wszystkich dziedzin, znalazły się nowe inicjatywy:

Program FUNDUSZE DLA BIBLIOTEK (wsparcie dla bibliotek i archiwów) - szczegółowe informacje o programie będą dostępne na stronie wkrótce, a także cztery programy finansowane ze środków strukturalnych Unii Europejskiej:

Program MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY DOKTORANCKIE (wspieranie projektów realizowanych w trakcie studiów doktoranckich prowadzonych we współpracy z zagraniczną jednostką naukową),
Program TEAM (finansowanie realizowanych w najlepszych zespołach badawczych projektów z udziałem młodych uczonych),

Program WELCOME (wspieranie tworzenia zespołów naukowych w instytucjach badawczych w Polsce przez najwybitniejszych uczonych zagranicznych lub polskich powracających do kraju),
Program VENTURES (wspieranie absolwentów, doktorantów i studentów ostatnich lat prowadzących projekty naukowe, których efekty mogą znaleźć zastosowanie w gospodarce).
Informujemy jednocześnie osoby zainteresowane wzięciem udziału w tych konkursach, że ze względu na niezależne od Fundacji przedłużenie się procedur uruchomienia projektów kluczowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, terminy składania wniosków do programów realizowanych przez FNP z funduszy strukturalnych uległy zmianie:

 • MPD (15 marca br.) - termin nieaktualny,
 • TEAM (15 marca br.) - termin nieaktualny,
 • WELCOME (15 kwietnia br.) - termin może ulec niewielkiemu przesunięciu
 • VENTURES (15 kwietnia br.) - termin może ulec niewielkiemu przesunięciu

O ew. utrzymaniu terminów składania wniosków w programach WELCOME i VENTURES oraz o nowych terminach w programach MPD i TEAM poinformujemy najpóźniej pod koniec lutego i nie później niż 60 dni przed zamknięciem konkursu.


W 2008 r. Fundacja kończy natomiast realizację dwóch programów: NESTOR i WSPÓŁPRACA KRAJOWA. Powodem rezygnacji z ich dalszego prowadzenia było niewielkie zainteresowanie uczonych tymi formami wsparcia.
Pełny tekst programu dostępny jest w broszurce (jako *pdf lub w wersji drukowanej w biurze Fundacji). Szczegółowe informacje o zasadach naszych konkursów w 2008 r. oraz ich regulaminy i formularze zgłoszeniowe będą dostępne na naszej stronie w najbliższym czasie.

 

Źródło: www.fnp.org.pl


Wyróżnione