Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-01-11 Naukowa siła robocza

Tytułową maksymę rozumieją wszyscy, którzy uczestniczyli w dniach 30 listopada – 2 grudnia ub. roku w VIII Krajowym Zjeździe Doktorantów. W wydarzeniu zorganizowanym przez doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego wzięło udział ponad 150 doktorantów reprezentujących 60 uczelni.

Obrady toczyły się pod hasłem "Kształcenie doktorantów. Potrzeby i wyzwania". Prof. Andrzej Kraśniewski, sekretarz KRASP, wskazał na konieczność zmiany podejścia do opieki nad doktorantem w kontekście tworzenia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych. Europejskie, a także polskie uczelnie rekrutują więcej doktorantów niż są w stanie obsłużyć. Zgłaszane projekty badawcze są zbyt mocno zależne od opiekuna, doktoranci są traktowani jako „tania siła robocza”, a karierę naukową skutecznie utrudnia im niejasny status i niedostateczne prawa socjalne.

Prof. Henryk Piekarski, prorektor ds. nauki UŁ, podkreślił znaczenie i rolę doktorantów we wzmacnianiu potencjału naukowego w regionie i współpracy między sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką. Realizacja wzorcowego projektu GRRI-D pozwoliła dofinansować pracę naukową 60 najlepszych doktorantów UŁ z wydziałów: Fizyki i Chemii, Matematyki oraz Biologii i Ochrony Środowiska. Nawet wieczorowa pora nie zniechęciła doktorantów do kontynuowaniu rozmów. Podczas bankietu dyskutowali z przedstawicielami RGSW, prof. Jerzym Błażejewskim i prof. Barbarą Tuchańską, o zmianach w Europejskiej Karcie Naukowca i kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Łódzkie spotkanie doktorantów było zarazem II Zwyczajnym Zjazdem Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Podczas 9-godzinnego spotkania w Urzędzie Miasta Łodzi dyskutowano konieczność opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów oraz tworzenia międzyuczelnianych i branżowych porozumień doktorantów. Wskazano również na praktyczne sposoby rozwiązywania problemów samorządowych. Przyjęto sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu KRD i udzielono mu absolutorium. Dokonano istotnych zmian w Statucie KRD i ustalono kierunki działań dla Zarządu kolejnej kadencji. Niektórym osobom udzieliły się emocje wyborcze, ale całość spotkania przebiegła bez zakłóceń. Uzupełnienie składu Zarządu KRD możliwe było dopiero w szóstej turze głosowania. W rezultacie wyborów przewodniczącym KRD został Paweł Kos z Politechniki Krakowskiej, a wiceprzewodniczącymi: Paweł Pachuta z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Maciej Szwast z Politechniki Warszawskiej. Sekretarzem została Joanna Łapińska z Akademii Medycznej w Białymstoku. Do Zarządu weszli ponadto: Bartłomiej Stawiarski z Uniwersytetu Wrocławskiego, Paweł Gołdyn z Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Tomasz Rubanowicz z Politechniki Gdańskiej.

 

Źródło: www.krd.org.pl


Wyróżnione