Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-01-07 Ministerstwo Nauki: stawiamy na młodych i zdolnych

Jak wyjaśniła w poniedziałek Kudrycka, reforma ma m.in. dać większą autonomię uczelniom. Zmienić ma się też system finansowania studiów i badań prowadzonych na uniwersytetach. Minister nie powiedziała jednak czy studenci będą płacić za kształcenie. Decyzja czy tak się stanie zostanie podjęta po konsultacjach społecznych.


"Musimy znaleźć taki system, który będzie najbardziej sprawiedliwy, a jednocześnie najbardziej dostosowany do polskiej specyfiki. Dzisiaj często młodzi absolwenci szkół średnich z małych miasteczek nie mogą studiować na bezpłatnych studiach na renomowanych uczelniach, bo koszty zakwaterowania i utrzymania są często wyższe niż czesne, które płacą w szkole, która jest w miejscu ich zamieszkania" - podkreśliła minister.


Według niej, ważne jest również to, aby młodzi, utalentowani absolwenci nie wyjeżdżali za granicę, ale mieli w Polsce możliwość dalszego kształcenia na najwyższym poziomie i realizowania swoich ambicji badawczych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce to osiągnąć m.in. poprzez stypendia dla szczególnie utalentowanych studentów i doktorantów oraz dla osób zdolnych, które z przyczyn materialnych nie mogą studiować na najlepszych uczelniach.


Najzdolniejsi młodzi naukowcy będą mogli ponadto liczyć na przyspieszenie procesu zdobywaniu stopni naukowych. Minister rozważa np. tryb, w którym naukowcy o cenionym dorobku i doświadczeniu, mający na koncie znaczące publikacje mogliby po przejściu odpowiedniej procedury otrzymać stopień doktora lub doktora habilitowanego bez konieczności pisania obszernej pracy.


Więcej pieniędzy trafi też do najlepszych polskich szkół wyższych. Dzięki temu te "okręty flagowe" będą, jak ma nadzieję resort, konkurować z najbardziej cenionymi uczelniami w Europie. Konkurencja jednak, jak podkreśliła wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Maria Orłowska, nie będzie możliwa, jeśli uczelnie nie będą prowadzić badań naukowych na potrzeby gospodarki. To zaś uda się tylko wtedy, jeśli uniwersytety będą mogły odpowiednio wykorzystać potencjał doktorantów.


"Teraz doktoranci w Polsce nie mogą w pełni poświęcać się pracy naukowej z powodów finansowych. Tę sytuację trzeba zmienić. Światowej klasy ośrodki akademickie mogą kształcić na najwyższym poziomie, ale międzynarodową renomę zyskują wyłącznie dzięki badaniom naukowym. A głównym motorem badań na uczelniach są doktoranci. Wystarczy tylko zacząć. Kiedy badania odpowiednio się rozwiną, zainteresuje się nimi biznes i uczelnie będą mogły pozyskiwać dodatkowe środki" - tłumaczyła Orłowska. Jej zdaniem, oprócz stypendiów dla doktorantów należałoby wprowadzić np. ulgi podatkowe dla przedsiębiorców wdrażających nowe osiągnięcia naukowe.


Jak oceniła podsekretarz stanu w MNiSW, prof. Grażyna Prawelska- Skrzypek, jest szansa na to, że uczelnie zdołają w swoich regionach nawiązać współpracę w samorządami i lokalnym biznesem. Jak poinformowała, rozpoczęła już konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego w tej sprawie. "Chodzi m.in. o to, aby państwowe wyższe szkoły zawodowe dostosowywały swoje programy kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy" - zaznaczyła Prawelska-Skrzypek.


Kudrycka zapewniła, że wzmacnianie pozycji najlepszych i największych uczelni nie oznacza, że MNiSW chce, aby małe i słabsze szkoły zniknęły. "Mamy najwyższy współczynnik scholaryzacji spośród państw Unii Europejskiej (w roku akademickim 2005/2006 studiowało 49 proc. młodzieży w wieku 19-24 lata - PAP). Ten stan chcemy utrzymać lub jeszcze ten wskaźnik podnieść. Zależy nam jednak na tym, aby osoby najzdolniejsze miały w Polsce możliwość kształcenia na najwyższym światowym poziomie" - podkreśliła minister.


Zapowiedziała, że projekty konkretnych rozwiązań prawnych dotyczących zmian w szkolnictwie wyższym i systemie badań naukowych mogą zostać przedstawione przez resort za ok. pół roku.

 

Źródło: www.wiadomości.gazeta.pl


Wyróżnione