Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-01-17 Spotkanie na temat programu operacyjnego kapitał ludzki

Jak pozyskać pieniądze na szkolenia kadr uczelni?

W jaki sposób zwiększyć innowacyjność kształcenia inżynierów?

Jak zdobyć fundusze na promocję wyników badań naukowych?

Jak skorzystać z 1 mld. EUR?

Taką kwotę można pozyskać w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza przedsiębiorców i naukowców na spotkanie poświęcone możliwościom pozyskania i wykorzystania funduszy unijnych, które mogą być przeznaczone m.in. na:

§                  modernizację i rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni,

§                  podniesienie kompetencji kadr zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową oraz dydaktyczną,

§                  uruchomienie nowych kierunków studiów kształcących inżynierów,

§                  usprawnienie transferu technologii z uczelni do biznesu.

Spotkanie odbędzie się 23 stycznia br. w Auli Średniej Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ul. Krupnicza 33, w godz. 11.30-15.00.

Zgłoszenia do dnia 20 stycznia 2008 r., na adres sekretariat.dwi@mnisw.gov.pl, tel. (22) 628 32 29.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione