Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-01-15 Noc naukowców 2008

Do 5 marca 2008 roku można składać wnioski do konkursu ogłoszonego przez Komisje Europejską „Noc Naukowców 2008”.

Noc Naukowców to jedyna taka noc w Europie – w tym samym czasie, czyli w ostatni piątek września, w całej Europie odbędą się imprezy popularno-naukowe i rozrywkowe pod hasłem „Researchers' Night”: EDUTAINMENT= nauka i rozrywka jednocześnie.

Celem konkursu jest popularyzacja nauki, prac badawczo-rozwojowych i zawodu naukowca w społeczeństwie, zbliżenie naukowców i społeczeństwa, poprzez stworzenie im okazji do spotkania się, poznania i wspólnych działań. Tej Nocy można zorganizować różnego rodzaju pokazy z udziałem publiczności (m.in. konkurs fotograficzny pt. „Portret Naukowca” i przygotowanie stoiska promocyjnego – European Visibility), aby zachęcić w ten sposób dzieci i młodzież do wybrania kariery naukowej.

Konkurs adresowany jest do wszystkich jednostek posiadających osobowość prawną, przede wszystkim do szkół wyższych i jednostek naukowo-badawczych, stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorstw.

Całkowity budżet tego konkursu to 3 mln euro, przy czym na każdy projekt średnio planowane jest 75-80 tys. euro. Noc Naukowców powinna być zorganizowana w popularnym, znanym, atrakcyjnym i łatwo dostępnym miejscu, tak by liczba odbiorców była jak największa. Publiczność można zachęcić do udziału w tym wydarzeniu poprzez liczne pokazy naukowe, zorganizowanie wizyt w laboratoriach, instytutach badawczych, muzeach itp.

Dokumenty konkursowe znajdują się na stronie internetowej http://cordis.europa.eu/fp7 w zakładce Find a Call.

Źródło:  http://www.grantyeuropejskie.pl/


Wyróżnione