Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-01-23 Głosowanie nad rządowym projektem ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

Wszystkie kluby parlamentarne poparły w Sejmie w drugim czytaniu rządowy projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ma na celu wdrożenie przepisów dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, w części dotyczącej tzw. "ogólnego systemu" uznawania kwalifikacji zawodowych oraz świadczenia usług transgranicznych.

Projektowana ustawa określa mechanizmy uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Do nowych uregulowań należą przepisy dotyczące świadczenia usług transgranicznych, które mają na celu ułatwienie przepływu pracowników oraz liberalizację świadczenia usług na rynku wewnętrznym.

Projektowana ustawa zastąpi:

§                  ustawę z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, oraz

§                  ustawę z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności.

Opis przebiegu procesu legislacyjnego oraz tekst projektu ustawy (strona internetowa Kancelarii Sejmu)

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione