Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-02-06 Konferencja prasowa minister Barbary Kudryckiej

6 lutego odbyła się konferencja prasowa minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej, poświęcona pracom nad systemem finansowania szkolnictwa wyższego, w tym finansowania studiów i uczelni niepublicznych.

Na konferencji minister Barbara Kudrycka zapowiedziała, że w ciągu trzech tygodni resort opracuje projekt rozporządzenia, które umożliwi uczelniom niepublicznym staranie się o dotacje, przeznaczone m.in. na pokrycie części opłat wnoszonych przez studentów studiów stacjonarnych i uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich. Taką możliwość daje uczelniom niepublicznym art. 94 "Prawa o szkolnictwie wyższym", jednak poprzednie kierownictwo resortu nie wydało niezbędnego rozporządzenia w tej sprawie, mimo, że wydanie aktów wykonawczych do ustawy to obowiązek ministra.

Rozporządzenie określi szczegółowe kryteria, jakie musi spełnić uczelnia, by móc ubiegać się o dotacje. Minister Barbara Kudrycka zaznaczyła, że na dotacje będą mogły liczyć te uczelnie, które kształcą na wysokim poziomie i na kierunkach strategicznych dla rozwoju polskiej gospodarki.  

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione