Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-02-07 Zaproszenie do składania wniosków w programie „Marie Curie”

Komisja europejska zaprasza do składania wniosków do programu „Ludzie ” w ramach 7 Programu Ramowego. Beneficjenci mogą aplikować do działania „Marie Curie” oraz „Współfinansowanie programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych”.


Działanie kieruje się w stronę programów wspierających międzynarodową mobilność doświadczonych pracowników badawczych na różnych poziomach kariery, poszerzające ich kompetencje, w szczególności w odniesieniu d0o: zdobywania nowych umiejętności multi– i intern– dyscyplinarnych lub posiadanych doświadczeń międzysektorowych.

 

Termin składania wniosków upływa 13 marca br.

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione