Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-02-14 Inauguracja II edycji konkursu innowacyjnych przedsięwzięć akademickich CambridgePYTHON

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka uczestniczyła w inauguracji II edycji konkursu innowacyjnych przedsięwzięć akademickich CambridgePYTHON. Uroczystość odbyła się w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Projekt, realizowany m.in. dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczy stymulacji przedsiębiorczości akademickiej i jest kierowany głównie do studentów i młodych pracowników naukowych. W centrum zainteresowania projektu znajdują się przedsięwzięcia hi-tech z dziedziny Informatyki i Telekomunikacji (ICT – Information and Communication Technology).

Program ma na celu zbliżenie do siebie młodzieży akademickiej (pomysłodawców) i potencjalnych inwestorów w celu wypracowania wspólnego języka i poznania wzajemnych potrzeb oraz wymagań - mając przede wszystkim na uwadze właściwe przygotowanie projektów do przedsięwzięć biznesowych.

Program zakłada przeprowadzenie konkursu dla projektów z obszaru ICT, których cechą wspólną będzie nieszablonowe wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz dobre przygotowanie od strony biznesowej. Na czas trwania konkursu uczestnicy będą mogli liczyć na doradztwo prawne, administracyjne, finansowe i merytoryczne. Wsparcie to będzie udzielane przez osoby dysponujące znacznym doświadczeniem w wyżej wymienionych dziedzinach. Do współpracy, we wszystkich etapach realizacji programu pilotażowego, zostaną zaproszeni finansiści z obszaru kapitału wysokiego ryzyka.

Więcej informacji na stronie projektu CambridgePYTHON.

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione