Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-02-22 Spotkanie informacyjne "Jak wspierać nowoczesne szkolnictwo i naukę"

Jak pozyskać pieniądze na szkolenia kadr uczelni?
W jaki sposób zwiększyć innowacyjność kształcenia inżynierów?
Jak zdobyć fundusze na promocję wyników badań naukowych?
Jak skorzystać z 1 mld. EUR?

Taką kwotę można pozyskać w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza naukowców i przedsiębiorców na spotkanie poświęcone możliwościom pozyskania i wykorzystania funduszy unijnych, które mogą być przeznaczone m.in. na:

§                  modernizację i rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni,

§                  podniesienie kompetencji kadr zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową oraz dydaktyczną,

§                  uruchomienie nowych kierunków studiów kształcących inżynierów,

§                  usprawnienie transferu technologii z uczelni do biznesu.

Spotkanie odbędzie się 4 marca 2008 r. w Auli Politechniki Gdańskiej w Gmachu Głównym, ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk - Wrzeszcz, w godz. 11.30-15.00.
Zgłoszenia do dnia 28 lutego br. sekretariat.dwi@mnisw.gov.pl, tel. (22) 628 32 29.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione