Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
 • PolBAN - Busines Angels Club
 • linkedin
 • Studia podyplomowe
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • merlin.pl - księgarnia internetowa
 • Portal Innowacji
 • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-02-22 Konferencja "Wycena Własności Intelektualnej"

Międzynarodowa konferencja "Wartości niematerialne i prawne jako niedoceniana wartość na uczelni i w firmie. Wycena własności intelektualnej" odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Organizatorami konferencji, która odbędzie się 29 lutego 2008 r. o godz. 9, w Auli AGH przy Al. Mickiewicza 30 w Krakowie, są Centrum Transferu Technologii - Akademia Górniczo – Hutnicza im. St. Staszica oraz Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Konferencja organizowana jest w ramach programu MNiSW "Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjności przedsiębiorczości Akademickiej".

 

28 lutego 2007 roku, Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjął jednogłośnie regulaminy stanowiące podstawę polityki UJ w dziedzinie ochrony i zarządzania własnością intelektualną. Politykę tę tworzą dwa regulaminy: Zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Zasady tworzenia spółek spin-off w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Regulaminy w sposób kompleksowy normują kwestie związane z własnością intelektualną tworzoną przez pracowników naukowych Uniwersytetu, takie jak: budowanie współpracy z przemysłem, poszukiwanie potencjalnych partnerów-licencjobiorców, opracowywanie sposobów wdrożenia wynalazku, pobudzanie przedsiębiorczości akademickiej.

 

Regulacja kwestii własności intelektualnej i ochrony dóbr intelektualnych pozwoli skuteczniej promować osiągnięcia naukowe Uniwersytetu. Jest również kolejnym elementem przystosowywania uczelni do funkcjonowania w warunkach rynkowych. UJ jest pierwszą w Polsce szkołą wyższą, która zdecydowała się wprowadzić tak kompleksowe i nowoczesne regulacje w tej dziedzinie. Podobne regulaminy przyjęły również inne krakowskie uczelnie.

 

W związku z tymi regulacjami zakres tematyczny konferencji obejmuje:

 • Metodologia wyceny własności intelektualnej
 • Metodologia wyceny strat wynikających z nieuprawnionego wykorzystania własności intelektualnej szkoły wyższej
 • Uregulowanie prawne w zakresie wyceny własności intelektualnej
 • Studium przypadku: przedstawienie dobrych praktyk w zakresie wyceny własności intelektualnej w szkołach wyższych Niemiec i Wielkiej Brytanii

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wszyscy zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o kontakt z organizatorami:

Olga Sepioł
012 617 46 42
sepiol@agh.edu.pl

Anna Sowa – Jadczyk
012 617 66 81
anna.sowa-jadczyk@marr.pl

 

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione