Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-03-05 Jak Unia wspiera przedsiębiorców szkolących pracowników

W ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki" można otrzymać od UE fundusze na rozwój zasobów ludzkich. Program dysponuje 11 mld euro. Pieniądze z tej puli mają się przyczynić do poprawy poziomu wykształcenia oraz zapobiegać i walczyć z problemami bezrobocia i wykluczenia społecznego.


Na szkolenie musimy przeznaczyć minimum 50 tys. zł. Zależnie od wielkości projektu i zakresu jego oddziaływania (kilka województw czy jedno) wniosek składamy w różnych instytucjach.


Projekty, których wartość przekracza 400 tys. zł i które będą realizowane w kilku województwach, zgłaszamy do PARP. To ona odpowiada za ich ocenę i wybór najlepszych. W przypadku projektów mniejszych, o wartości co najmniej 50 tys. zł, odpowiadają właściwe urzędy marszałkowskie lub wojewódzkie urzędy pracy. Można zyskać do 80 proc. kosztów.

 

Źródło: Rzeczpospolita


Wyróżnione