Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-03-07 Akademia Podatkowa w Katowicach - warsztaty dla studentów


Co to jest Akademia Podatkowa?

Akademia Podatkowa to cykl 6 warsztatów, prowadzonych przez doradców podatkowych zatrudnionych w firmie Deloitte.

Dlaczego warto wziąć udział?

Warsztaty, składające się z wykładów oraz case studies, są okazją do zapoznania się z praktycznymi aspektami pracy doradcy podatkowego.
Najlepsi uczestnicy mają możliwość odbycia praktyki w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.

Udział w Akademii Podatkowej kończy się otrzymaniem indywidualnego certyfikatu uczestnictwa. Dodatkowo, wszyscy uczestnicy otrzymują książki od Wydawnictwa Prawniczego LexisNexis, a wyróżnione osoby dodatkowo otrzymują dostęp do Serwisu Prawniczego LexPolonica oraz prenumeratę "Rzeczpospolitej".

Najlepsi studenci otrzymają możliwość odbycia praktyk w Deloitte.

Do kogo jest adresowana Akademia Podatkowa?

Akademia Podatkowa skierowana jest do studentów 4 i 5 roku prawa, administracji oraz ekonomii. Ze względu na warsztatową formę zajęć liczba miejsc jest ograniczona do 30 uczestników.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zarejestrowanie się poprzez link dostępny na stronie www.deloitte.com/pl/akademiabiznesu. Osoby, które przejdą pozytywnie etap selekcji aplikacji, zostaną zaproszone do udziału w testach języka angielskiego oraz testach umiejętności analizowania informacji.

Wszyscy, którzy złożą aplikacje oraz wezmą udział w sesji testowej, zostaną poinformowani drogą mailową o uzyskanych wynikach oraz otrzymają ewentualne potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w Akademii Podatkowej.

Harmonogram Akademii Podatkowej

Rejestracja oraz analiza aplikacji zostanie przeprowadzona do 13 marca 2008
Testy do Akademii będą odbywały się pomiędzy 17 – 27 marca 2008
Warsztaty będą odbywały się co tydzień w okresie od 1 kwietnia do 15 maja 2008
Czas trwania zajęć to około 1,5 – 2h

Partner Akademii Podatkowej: Lexis Nexis
Patron medialny Akademii Podatkowej: Rzeczpospolita
Wyróżnione