Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-03-14 Porozumienie z francuskim instytutem nauk rolniczych INRA

12 marca 2008 roku w siedzibie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej odbyło się uroczyste podpisanie ramowego porozumienia o współpracy między FNP a francuskim instytutem nauk rolniczych INRA (L`institute national de la recherche agronomique). Umowę w imieniu francuskiego partnera podpisał Bernard Charpentier, Dyrektor ds. Międzynarodowych INRA. Sygnatariuszem ze strony Fundacji był Prof. Maciej Żylicz - Prezes FNP.  Na spotkaniu obecni byli również m.in.: Bernard Esmein,  Koordynator ds. Europejskich INRA oraz Pierre Michel, attaché naukowy Ambasady Francji w Polsce.

Podpisana umowa umożliwi m.in. przedłużenie pobytu stypendystów programu KOLUMB odbywających staż w INRA powyżej dotychczasowego limitu 12 miesięcy. Zapewni im również większe możliwości integracji w środowisku naukowym ośrodka przyjmującego. Poza tym Fundacja i INRA planują współpracę w zakresie programu HOMING i programów finansowanych z funduszy strukturalnych UE.

 

Źródło: www.fnp.org.pl


Wyróżnione