Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-03-18 Konferencja "Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki"

Kontynuując rozpoczętą dwa lata temu inicjatywę integrowania środowiska młodych naukowców, Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji pod nazwą Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki.


Podstawowym celem tej konferencji jest umożliwienie wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy przez naukowców zajmujących się różnymi dziedzinami nauki już w najwcześniejszym okresie ich kariery naukowej. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi konferencji, jej uczestnicy będą mogli podnieść kwalifikacje i rozszerzyć wiedzę nie tylko w ramach własnej dziedziny, ale również dziedzin pokrewnych.
Patronat nad Konferencją objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Sekcja Polska IEEE oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów.
Konferencja odbędzie się w dniach 22-24 września 2008 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Więcej informacji na stronie http://konferencja.doktoranci.pw.edu.pl/

 

Źródło: www.krd.org.pl


Wyróżnione