Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-03-19 Inauguracja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka

26 marca 2008 r. w auli im. prof. T. Tomaszewskiego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31 odbędzie się konferencja inaugurująca Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka.


Konferencja z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej skierowana jest do władz uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych, kadry dydaktycznej i naukowej oraz przedsiębiorców działających w sektorze B+R. Podczas spotkania poruszane będą kwestie kadr dla gospodarki opartej na wiedzy oraz zostaną ogłoszone dwa konkursy na projekty aplikujące o dofinansowanie w ramach Działania 4.2 PO KL „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B + R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym".

Zgłoszenia do dnia 25 marca br. sekretariat.dwi@mnisw.gov.pl, tel. 0 22/ 628 32 29. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

§      Program konferencji - PDF

§      Mapka dojazdu

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione