Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-03-26 Inauguracja PO Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka

26 marca 2008 r. w auli im. prof. T. Tomaszewskiego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka. 

Konferencja z udziałem minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej, sekretarz stanu w MNiSW prof. Marii Orłowskiej oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Jarosława Pawłowskiego skierowana była do władz uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych, kadry dydaktycznej i naukowej oraz przedsiębiorców działających w sektorze B+R. Podczas spotkania ogłoszone zostały dwa konkursy na projekty aplikujące o dofinansowanie w ramach Działania 4.2 PO KL "Rozwój kwalifikacji kadr systemu B + R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym".

Więcej informacji o konkursach tutaj.

Prezentacje z konferencji:

§         Kadry dla innowacyjności (prof. Maria Elżbieta Orłowska)

§         Obszary objęte finansowaniem w ramach Priorytetu IV (Bartłomiej Gorlewski)

§         Projekty systemowe realizowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Paulina Płonka)

 

Źródło: www.nauka.gov.pl

 

 


Wyróżnione