Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-04-04 Ogłoszenie konkursu MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Wdrożeń i Innowacji ogłasza konkurs na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz społecznego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.2, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mające na celu podniesienie umiejętności pracowników sektora B+R, w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych (w tym również w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Mnisi, w Departamencie Wdrożeń i Innowacji oraz na stronie internetowej www.mnisw.gov.pl

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione