Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-04-04 Informacja dotycząca projektów badawczych dla osób po doktoracie POL-POSTDOC

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że Ustawa z dnia 2 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 115, poz. 795) zlikwidowała projekty badawcze zamawiane, a zawieranie nowych umów o finansowanie takich projektów było możliwe tylko do końca 2007 roku.

Zakwalifikowane do finansowania w latach ubiegłych projekty POL-POSTDOC są finansowane zgodnie z zawartymi umowami i ministerstwo nie planuje przerwania ich realizacji.

W chwili obecnej nie ma prawnej możliwości kwalifikowania nowych projektów zamawianych do finansowania, mimo to MNISW nadal zamierza wspierać (także finansowo) inicjatywy podejmowania samodzielnej działalności naukowej przez osoby po doktoracie. Trwają prace nad formami takiego wsparcia. W ramach planowanej reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki resort pracuje także między innymi nad uproszczeniem modelu ścieżki kariery naukowej w Polsce.

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione