Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-04-15 Stanowisko Zarządu KRD w sprawie dwóch typów doktoratów

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uważa, że warte rozważenia jest podjęcie prac nad koncepcją dwóch rodzajów doktoratów: typu naukowego i typu profesjonalnego.

W dobie umasowienia studiów doktoranckich zdać trzeba sobie sprawę z tego, że tylko niewielka część potencjalnych doktorów pragnie związać swoją przyszłość z sektorem nauki, przejawiając w tym właściwe dla przyszłego naukowca predyspozycje. Tym osobom należy stworzyć ścieżkę indywidualnego rozwoju ukierunkowaną na stawianie i rozwiązywanie problemów naukowych, przyczyniających się do rozwoju nauki.

Większość młodych doktorów nie kontynuuje jednak pracy naukowej i nie uzyskuje zatrudnienia w szeroko rozumianym sektorze nauki. W coraz większym stopniu wiążą oni swoją przyszłość z sektorem gospodarki, więc rozważyć należy w istocie usankcjonowanie już istniejącego stanu rzeczy, jako sposobu bliższego powiązania sektora nauki z praktyką. Tak zdefiniowanemu celowi służyć by mogło wprowadzenie doktoratu profesjonalnego, skupionego na praktycznym zastosowaniu badań i będącego swoistym łącznikiem pomiędzy nauką a gospodarką.
Szczególną uwagę zwrócić należy na konieczność przeprowadzenia szerokiej dyskusji nad szczegółowymi rozwiązaniami w tym w zakresie i właściwe ukierunkowanie obu ścieżek indywidualnego rozwoju. Niezbędne w związku z tym jest poprzedzenie wszelkich decyzji dyskusją nad modelem kształcenia doktoranckiego
w Polsce.Przewodniczący
Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr inż. Paweł Kos

 

Źródło: www.krd.org.pl


Wyróżnione