Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-04-23 Sukces „Stażu dla Innowacji” Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego zakończył realizację projektu „Staż dla Innowacji”. Młodzi zyskali doświadczenie i stanowiska pracy w zawodzie, firmy wykwalifikowaną kadrę, a UW wzmocniło współpracę z biznesem.

 

W ramach projektu absolwenci odbyli płatne, kilkumiesięczne staże w innowacyjnych przedsiębiorstwach mających siedzibę na Mazowszu. Trzeba podkreślić, że faktycznie kierowani byli tylko do prac przy projektach innowacyjnych. W ten sposób młodzi ludzie zdobyli duże doświadczenie w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć. Staż dał im szansę nie tylko praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów, ale również możliwość podjęcia pracy naukowej w prywatnych firmach.

 

107 absolwentów kierunków matematyczno-przyrodniczych odbyło staże przy realizacji innowacyjnych projektów. 91 procent stażystów zostało zatrudnionych na stałe, w tym 60 procent z nich w przedsiębiorstwach, w których odbywali staże. W ten sposób duża liczba absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego zainteresowanych pracą przy innowacyjnych projektach zdobyła pracę zgodną z kierunkiem wykształcenia. Do tej pory absolwenci na uczelni spędzili wiele godzin w laboratoriach często bez podejmowania pracy przy projektach badawczo-rozwojowych. Zatrudniali się w usługach, podejmowali pracę niezgodną z ich kosztownym przygotowaniem i ich aspiracjami.

 

Projekt „Staż dla Innowacji” realizowany był przez Uniwersytecki Ośrodek Technologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Biurem Karier UW. Dofinansował go Europejski Fundusz Społeczny Unii Europejskiej oraz budżet naszego państwa w ramach działania ZPORR 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedsiębiorstwa, które przyjęły stażystów, także skorzystały. Zyskały dobrze teoretycznie przygotowanych stażystów, a same nie musiały płacić im wynagrodzenia, składek ZUS, ani podatku. Było to dla nich istotne, bo wiele z tych firm cały czas boryka się np. z brakiem środków na zakup nowoczesnego wyposażenia czy brakiem funduszy na inwestowanie w kolejne prace naukowo-badawcze.

 

Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, bo przyniosło korzyści wszystkim zainteresowanym – zarówno studentom, firmom jak i warszawskiej uczelni. Uniwersytetowi zależało bowiem z kolei na wzmocnieniu współpracy z gospodarką oraz na udziale we wspieraniu transferu wiedzy do innowacyjnych przedsiębiorstw.

 

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione