Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-05-06 Otwarcie konkursu na projekty wydawnicze

Zapraszamy autorów, współautorów lub kierowników zespołów badawczo-edytorskich pracujących nad projektami wydawnictw ciągłych do ubiegania się o dotację w programie Projekty Wydawnicze. Dotacje na finansowanie publikacji są przyznawane na trzy lata, z możliwością przedłużenia na trzy kolejne. W otwartym konkursie mogą wziąć udział uczeni zatrudnieni na uczelniach wyższych i w innych instytucjach badawczych. Aby to zrobić, należy wypełnić wniosek w wersji elektronicznej, a następnie wydrukowany formularz wraz z wymaganymi załącznikami przesłać do biura Fundacji. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca br.

Więcej informacji i programie

Źródło: www.fnp.org.pl


Wyróżnione