Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-04-30 Wspólne warsztaty naukowców z Polski i Republiki Południowej Afryki

W dniu 14 maja 2008r. w Warszawie odbędą się warsztaty poświęcone możliwościom współpracy naukowej pomiędzy Polską a RPA. Spotkanie jest organizowane przez Ministerstwo Nauki i Technologii RPA (DST) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w Polsce.

Współorganizatorem jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie. Warsztaty otworzy prof. J. Duszyński, podsekretarz stanu w MNiSW. W dniu kolejnym (15.05.2008) naukowcy z RPA będą kontynuować rozmowy o współpracy z partnerami polskimi w instytutach polskich.

Tematyka warsztatu skupiona będzie wokół następujących obszarów badawczych:

1.  Radioterapia

2.  Energie odnawialne

3.  Czyste Technologie Węglowe

4.  Nauki Społeczne

5.  Woda

Więcej informacji o warsztacie na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=8715

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione