Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-05-09 Włosi nagradzają młodych polskich inżynierów

Najlepsze prace magisterskie i doktorskie wykonane na Politechnice Warszawskiej zostały nagrodzone w konkursie, organizowanym corocznie przez Centrum Badawcze FIATa z Turynu.


"Koncernowi opłaca się wykorzystywać myśl naukową młodych badaczy z Politechniki Warszawskiej, a dla naszych magistrów i doktorów, niezależnie od wymowy finansowej nagrody, osiąganie wyników badań, które mogą zostać natychmiast zastosowane w praktyce, jest dużym osiągnięciem" - mówi rzecznik prasowy uczelni Ewa Chylińska.


Konkurs na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie odbywał się w tym roku po raz jedenasty. Jest to jeden ze stałych elementów współpracy Politechniki Warszawskiej (PW) z Centrum Badawczym FIATa. W 1997 roku uczelnia podpisała z koncernem umowę, na mocy której eksperci FIATa wybierają prace doktorskie i magisterskie zawierające efekty badawcze zgodne z ich zapotrzebowaniem.


Tematyka nagrodzonych prac dotyczy m.in. nanokompozytów uretanomocznikowych, filtrów włókninowych, elektrolitów polimerowych w akumulatorach stosowanych w samochodach hybrydowych, systemu spalania silnika tłokowego o bezpośrednim wtrysku metanu.


Każdy z siedmiu tegorocznych laureatów otrzyma 5000 PLN za pracę doktorską i 3000 PLN za pracę magisterską.

Stypendia za najlepsze prace dyplomowe zgłoszone na XI Konkurs FIATa zdobyli: Ewelina Ciecierska z Wydziału Inżynierii Materiałowej za pracę pt.: "Trudnopalne nanokompozyty uretanomocznikowe otrzymywane ze związków glinoorganicznych" pisaną pod kierunkiem dr inż. Anny Boczkowskiej, Aneta Zaręba z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej za "Badanie wpływu niejednorodności struktury na skuteczność działania filtrów włókninowych" wykonane pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Alberta Podgórskiego oraz Łukasz Cymerman z Wydziału Chemicznego za pracę pt.: "Zastosowanie karboksylanów glinu jako dodatków do litowych elektrolitów polimerowych" pisaną pod kierunkiem dr inż. Ewy Zygadło-Monikowskiej.


Stypendia za najlepsze prace doktorskie zdobyli: Dariusz Klimkiewicz z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa za "Badanie systemu spalania silnika tłokowego o bezpośrednim wtrysku metanu" wykonane pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Andrzeja Teodorczyka, Przemysław Siemiński z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych za "Projektowanie i symulacja wytwarzania stożkowych kół zębatych z zastosowaniem technik komputerowych", promowane przez prof. dra hab. inż. Jerzego Osińskiego, Rafał Pokrop z Wydziału Chemicznego za pracę pt.: "Półprzewodnikowe układy organiczno- nieorganiczne: preparatyka, właściwości spektroskopowe i elektrochemiczne" promowaną przez prof. dr hab. Małgorzatę Zagórską oraz Chang Yuhua z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych za pisaną w jęz.
Angielskim pracę pod oryginalnym tytułem: "Analysis of Energy Management Requirements Including NiMH or Li- ion Battery in Hybrid Urban Bus Drive", której promotorem jest prof. dr hab. inż. Antoni Szumanowski.


Uroczystość wręczenia nagród-stypendiów przez przedstawicieli koncernu odbyła się 8 maja w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej.

PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

 

Źródło: www.krd.org.pl


Wyróżnione