Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-05-12 Konkurs L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

Informujemy, że rozpoczyna się ósma edycja konkursu na stypendia naukowe L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Konkurs skierowany jest do młodych kobiet-naukowców prowadzących badania w szeroko pojętych dziedzinach biologiczno-medycznych.

Kandydatki zapraszane są do konkursu o trzy roczne stypendia doktoranckie wynoszące 20.000 zł, oraz dwa habilitacyjne wysokości 25.000 zł każde. Aplikacje oceni niezależne jury, złożone z wybitnych przedstawicieli nauki polskiej z licznych ośrodków badawczych pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej. Szczegółowe warunki konkursu - regulamin, wniosek aplikacyjny, historia poprzednich edycji, artykuły prasowe oraz zdjęcia znajdują się w internecie na stronie www.lorealdlakobietinauki.pl.

Od 2001 roku, kiedy program L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki został zainaugurowany, stypendia otrzymało 21 doktorantek i 14 badaczek przygotowujących habilitację. Do konkursu przystępuje około 90 kobiet rocznie.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją (PDF)

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione