Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-05-12 Polacy pozytywnie oceniają stan szkolnictwa wyższego...

67 proc. Polaków pozytywnie ocenia stan polskiego szkolnictwa wyższego - wynika z sondażu CBOS. Większość ankietowanych uważa, że jego działalność powinna być finansowana z budżetu państwa.


Stan szkolnictwa wyższego za bardzo dobry uznaje 7 proc. ankietowanych, a 60 proc. ocenia go raczej dobrze. Natomiast 13 proc. wyraża niezadowolenie z kondycji wyższych uczelni i oferowanych przez nie studiów. 20 proc. nie ma w tej kwestii zdania.


Wśród ankietowanych najlepiej o szkolnictwie wyrażają się najmłodsi, uczniowie i studenci, pracownicy umysłowi niższego szczebla. Dobre oceny są częstsze wśród tych, którzy lepiej oceniają warunki materialne swoich gospodarstw domowych.


Ankietowani uważają, że pieniądze na działalność wyższych uczelni i instytutów badawczych powinny pochodzić z budżetu państwa (92 proc.). Nie akceptuje tego 3 proc. badanych, a 5 proc. trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. 80 proc. akceptuje pomysł korzystania ze środków firm prywatnych, które mogłyby mieć w zamian za to np. dostęp do wyników badań. Nie zgadza się z tym 11 proc., a 9 proc. nie ma zdania.


Większość ankietowanych (76 proc.) zgadza się, by szkolnictwo wyższe można było finansować z działalności gospodarczej prowadzonej przez instytucje naukowe.


Większość respondentów odrzuca pomysł finansowania instytutów badawczych i uczelni z opłat za studia pobieranych od studentów. Popiera go jedna trzecia respondentów (34 proc.), a ponad połowa - 55 proc. - jest przeciwna. 8 proc. osób sugeruje, że środki można by pozyskać z innych źródeł (m.in. sponsoring, darowizny, od osób prywatnych, firm państwowych, fundusze europejskie).


Ankietowani uważają, że nakłady z budżetu na szkolnictwo wyższe i badania naukowe powinny być wyższe niż obecnie. 50 proc. chce tego pod warunkiem, że nie oznaczałoby zmniejszenia wydatków na inne dziedziny, a 32 proc. popiera ten pomysł, nawet jeśli odbyłoby się to kosztem innych dziedzin. 8 proc. nie widzi powodu zwiększania nakładów.


Większość respondentów (59 proc.) twierdzi, że uczelnie powinny być finansowane na równych zasadach. Jedna trzecia (31 proc.) jest zdania, że na działalność najlepszych uczelni wyższych powinno się przeznaczać więcej środków.

Wśród ankietowanych 21 proc. osób obecnie studiuje lub studiowała w ostatnich pięciu latach, a co trzecia (32 proc.) nie studiuje i nie robiła tego w tym czasie, ale wśród bliskich ma lub miała studentów. Prawie połowa - 47 proc. - nie miała w ciągu ostatnich pięciu lat styczności ze szkolnictwem wyższym.


Badanie przeprowadzono w dniach 11-14 kwietnia 2008 roku na liczącej 1101 reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. MRT


PAP - Nauka w Polsce

 

Źródło: www.krd.org.pl


Wyróżnione