Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-05-19 Konferencja - Wiedza dla biznesu

"Wiedza dla biznesu" - pod tym hasłem Stowarzyszenie "Edukacja dla Przedsiębiorczości" organizuje w dniu 12 czerwca konferencję adresowaną do przedstawicieli środowiska naukowego i biznesowego. Gośćmi honorowymi konferencji będą m.in. Paweł Chorąży - Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS, Agnieszka Rybińska - Zastępca Prezesa PARP, Marek Nawara - Marszałek Województwa Małopolskiego.


Celem konferencji będzie podsumowanie efektów osiągniętych przez Uczelnie Partnerskie uczestniczące w realizacji Projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw". Konferencja będzie również okazją do zaprezentowania przedsiębiorcom potencjału edukacyjnego i badawczego uczelni wyższych z myślą o poszerzeniu i pogłębieniu współpracy między światem biznesu a światem nauki. W trakcie dyskusji rozważymy także możliwości lepszego wykorzystania funduszy strukturalnych tak przez przedsiębiorstwa, jak i uczelnie wyższe.


"Studia podyplomowe" to największy program edukacyjny Uczelni adresowany do przedsiębiorstw, pilotowany przez PARP. W jego realizację zaangażowało się 14 uczelni wyższych - publicznych i niepublicznych - z ostatecznym budżetem 35,5 mln zł. Projekt osiągnął zakładane cele: z oferty studiów podyplomowych skorzystało 6644 osób skierowanych przez ponad 4400 przedsiębiorstw.


Konferencja "Wiedza dla biznesu" zaplanowana jest na dzień 12 czerwca 2008 roku. Miejscem spotkania będzie Sala Obrad Urzędu Miasta Krakowa (II piętro); Pl. Wszystkich Świętych 3/4. Więcej informacji znajduje się w załączniku (Agenda).


Organizatorzy:

Stowarzyszenie "Edukacja dla Przedsiębiorczości"

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 012 430 03 10/012 430 16 95 lub za pomocą faxu: 012 423 01 56.

Informacje dostępne są również na stronie Miejskiej Prezentacji Internetowej "Magiczny Kraków" www.krakow.pl

 

Źródło: www.edp.org.pl


Wyróżnione