Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-06-13 III Konkurs na Dofinansowanie Projektów Kół Naukowych realizowanych przez doktorantów

Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej ogłasza Konkurs na Dofinansowanie Projektów Kół Naukowych realizowanych przez doktorantów.

W tej edycji Konkursu przyznane zostaną 3 granty po 3500 zł każdy. Wniosek o dofinansowanie powinien być przygotowany zgodnie z Regulaminem znajdującym się w załączniku. Wnioski należy przesłać drogą elektroniczną na adres doktoranci@samorzad.pw.edu.pl oraz w formie pisemnej przesłać na adres Biura RD PW do dnia 30.06.2008.

Termin realizacji grantu ustala się na 15.12.2008. Do tego czasu należy przedstawić Radzie Doktorantów sprawozdanie finansowe i merytoryczne z wykonywanego grantu.

Załącznik

Rozmiar

Regulamin przyznawania dofinansowania przez Radę Doktorantów PW na projekty naukowe z poprawkami z dnia 11 września 2007 r.

90.81 KB

 

Źródło: www.doktoranci.pw.edu.pl


Wyróżnione