Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-06-18 Konferencja podsumowująca projekt SP

„Wiedza dla biznesu" - pod tym hasłem Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości" zorganizowało 12 czerwca w Sali Obrad UMK konferencję adresowaną do przedstawicieli środowisk: naukowego i biznesowego. Gośćmi honorowymi konferencji byli m.in. Agnieszka Rybińska - Zastępca Prezesa PARP, Irena Cebula - Dyrektor Departamentu Transportu, Gospodarki i Infrastruktury UMWM, Jan Okoński - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Przedsiębiorczości. Konferencja objęta została patronatem honorowym Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Głównym celem konferencji było przedstawienie wyników badań efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw".

Prezentacja prof. dr hab. Aleksy Pocztowski 

(Nagranie dzwiękowe - format mp3)

Prezentacja dr Beata Buchelt

Prezentacja dr Tomasz Sapeta

Efekty realizacji projektu SP zostały szczegółowo omówione przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „EdP" prof. KSW dr Lesława Piecucha.

Prezentacja prof. KSW dr Lesław Piecuch


(Nagranie dzwiękowe - format mp3)

Dzięki obecności na konferencji Zastępcy Prezesa PARP - Agnieszki Rybińskiej - zgromadzeni uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej o możliwościach współfinansowania projektów z funduszy unijnych w obecnym okresie programowania 2007 - 2013. Szczególny nacisk położony został na przedsięwzięcia wzmacniające innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na unijnym rynku.

Prezentacja Agnieszka Rybińska - Zastępca Prezesa PARP

(Nagranie dzwiękowe - format mp3)

Konferencja była również okazją do zaprezentowania przedsiębiorcom potencjału edukacyjnego i badawczego uczelni wyższych z myślą o poszerzeniu i pogłębieniu współpracy między światem biznesu a światem nauki. Dyskusja pokazała, że obecnie transfer wiedzy to już nawet nie realna potrzeba, ale przymus, stąd konieczność budowania pomostów między światem nauki a światem biznesu. Obu stronom towarzyszy przekonanie, że należy przełamywać stereotypy niemożliwych do pokonania utrudnień i ograniczeń w sferze współpracy tych dwóch światów. Konkluzje i wnioski płynące z dyskusji mającej miejsce w trakcie konferencji zebrane zostały w Raporcie z konferencji.

Raport z konferencji

 

Źródło: www.edp.org.pl
Wyróżnione