Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-06-23 Rząd wesprze współpracę nauki i biznesu

Minister nauki i szkolnictwa wyższego dofinansuje innowacyjne projekty realizowane przez uczelnie

 

Takie wsparcie przewiduje wchodzące jutro w życie rozporządzenie w sprawie programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” (DzU z 2008 r. nr 98, poz. 639).

Z tej pomocy będą mogły skorzystać m.in.: jednostki naukowe, uczelnie, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii oraz parki technologiczne. Pełny katalog  podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie określono w § 2 rozporządzenia.

Środki finansowe będą przyznawane po rozpatrzeniu wniosku, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu. Będą one przyjmowane dwa razy w roku w terminach do 30 czerwca lub do 30 listopada.

Przepisy nie określają górnej granicy pomocy. Wskazują jednak na obowiązek wkładu własnego wnioskodawcy. Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego  sfinansuje maksymalnie 90 proc. kosztów projektu. Oznacza to, że co najmniej 10 proc. musi stanowić wkład własny, a podmiot występujący z wnioskiem musi wykazać, że posiada wystarczające środki, aby projekt sfinansować.

Uczelnie i inne uprawnione podmioty, korzystając z możliwości, jakie stwarza ten program, będą mogły sfinansować: tworzenie systemów komercjalizacji nowoczesnych technologii oraz procedur zarządzania własnością intelektualną w uczelniach, tworzenie baz danych  zawierających informacje o wynikach badań naukowych.

Ponadto będzie można ubiegać się  o wsparcie na udział w wystawach i targach dotyczących współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami oraz działalności informacyjno-promocyjnej polegającej na prowadzeniu działań edukacyjnych dotyczących komercjalizacji wiedzy, transferu technologii oraz przedsiębiorczości.

Program „Kreator innowacyjności” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie sektora nauki i biznesu na wzajemną współpracę. Warto przypomnieć, że podobny program był już realizowany przez ministerstwo, a pierwsze środki zostały rozdysponowane w 2007r.

Potrzeba uregulowania kwestii związanych z tym programem w formie rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy o zasadach finansowania nauki. Nowelizacja uchwalona 1 lipca 2007 r. wprowadziła bowiem obowiązek określania programów i przedsięwzięć ministra właśnie w drodze rozporządzenia.

 

Źródło: Gazeta Prawna


Wyróżnione