Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-06-12 Wrocławskie Spotkania Mediewistyczne

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Oddział PTH, mają zaszczyt zaprosić do udziału we Wrocławskich Spotkaniach Mediewistycznych, w maju 2009 roku.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do doktorantów, pragnących zaprezentować wyniki swoich badań, dotyczących szeroko rozumianego średniowiecza. Wystąpienia konferencyjne zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym. Zgłoszenia przyjmujemy do końca listopada 2008 roku na adres Rada Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szczytnicka 11/107, 50-382 Wrocław, lub na adres mailowy bstawiarski@interia.pl.


Z wyrazami szacunku


Przewodniczący Rady Doktorantów UWr

Skarbnik WTMH

mgr Bartłomiej Stawiarski

 

Źródło: www.krd.org.pl


Wyróżnione