Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-07-08 Najlepsze pomysły na wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę rankingową projektów złożonych na konkurs w ramach poddziałania 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni". Po zakończonej ocenie merytorycznej specjalna Komisja Oceny Projektów ogłosiła, że pierwsze miejsce przypada Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie z projektem "Kompetentnie ku przyszłości".


Dalej na podium znalazły się: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku z propozycją "Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku" oraz Uniwersytet Śląski i jego projekt "Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy".


Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała w sumie 216 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego 96 na kwotę powyżej 5 mln złotych. 85 projektów uzyskało ocenę pozytywną, 98 negatywną, a 33 wnioski zostały skierowane do ponownej oceny formalnej. Obecnie trwają prace nad ustalaniem ostatecznej kwoty dofinansowania poszczególnych zgłoszeń.


Jak informuje Jolanta Talarczyk, rzecznik UŚ, czyli jednej z najlepiej ocenionych placówek, w nadesłanym przez uczelnię projekcie koordynowanym przez prof. Alicję Ratuszną i dr Ewę Magierę znalazły się propozycje przygotowywane przez pracowników wydziałów: Matematyki, Fizyki i Chemii, Biologii i Ochrony Środowiska, Informatyki i Nauki o Materiałach, Nauk o Ziemi. Są to m.in. nowe kierunki studiów, studia podyplomowe, studia doktoranckie, dostosowanie istniejących kierunków do potrzeb rynku pracy, stypendia dla doktorantów, opracowanie programów i materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, staże i praktyki dla studentów, zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki, podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć oraz nauczania w języku angielskim.

 

Źródło: www.krd.org.pl


Wyróżnione