Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-07-10 Prezentacja „Raportu o Kapitale Intelektualnym Polski”

W dniu 10 lipca 2008 r. podsekretarz stanu prof. dr hab. Jerzy Duszyński wziął udział w oficjalnej prezentacji „Raportu o Kapitale Intelektualnym Polski" w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 


Stworzony przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów raport stanowi próbę sformułowania strategicznych celów rozwojowych kraju z uwzględnieniem gospodarki opartej na wiedzy i potencjału uczącego się społeczeństwa. Autorzy raportu rekomendują konkretne działania w oparciu o diagnozę uwarunkowań kapitału intelektualnego Polski i pomiar jego obecnego poziomu w relacji do innych krajów Unii Europejskiej. Dokonana analiza jest efektem kilkumiesięcznej pracy ekspertów ze wszystkich dziedzin, które mają znaczenie dla wzrostu kapitału intelektualnego w naszym kraju oraz szerokich konsultacji społecznych.


„Raport o Kapitale Intelektualnym Polski" jest istotnym dokumentem z punktu widzenia strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Zawiera on m.in. wskazówki dotyczące zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw i wykorzystania środków publicznych w działalności badawczo-rozwojowej, podnoszenia jakości polskich uczelni poprzez unowocześnienie metod kształcenia czy podnoszenia użyteczności wyższego wykształcenia zgodnie z założeniami procesu bolońskiego.


Pełny tekst raportu wraz z materiałami dodatkowymi jest dostępny na stronach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. http://www.innowacyjnosc.gpw.pl/ki.

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione