Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-07-10 Jakie dotacje może uzyskać firma z programu Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki oferuje 11,4 mld euro na rozwój zasobów ludzkich. Pracownicy polskich przedsiębiorstw będą mogli podnieść swoje kwalifikacje poprzez szkolenia finansowane m.in. ze środków Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach (ok. 374 mln euro) oraz 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (ok. 902 mln euro). Jakie wsparcie dla firm kryje się za tymi działaniami? W ramach Poddziałania 2.1.1 można uzyskać dofinansowanie na: zamknięte projekty szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców, grup przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, przygotowane na podstawie indywidualnych strategii rozwoju firm, oraz na otwarte projekty szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, a także na studia podyplomowe. W ramach Poddziałania 8.1.1 o dofinansowanie ubiegać się będą mogli przedsiębiorcy planujący projekty obejmujące m.in. ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, przykładowo w zakresie zarządzania, identyfikacji potrzeb kwalifikacyjnych pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy czy wykorzystania technologii ICT. Podstawową różnicą między przedmiotowymi poddziałaniami jest zasięg geograficzny projektu. Podczas gdy w ramach Poddziałania 8.1.1 wspierane są jedynie projekty regionalne, tj. realizowane na terenie jednego województwa, Poddziatanie 2.1.1 wspiera projekty o charakterze ponadregionalnym. Projekty zamknięte uznaje się za ponadregionalne, gdy są realizowane w więcej niż w jednym województwie, dotyczą szkolenia pracowników przedsiębiorstwa, którego oddziały znajdują się w dwóch bądź więcej regionach, lub szkoleni pracownicy pochodzą z kilku (grupy) przedsiębiorstw, z co najmniej dwóch województw. W przypadku projektów otwartych, aby projekt został uznany za ponadregionalny, uczestnicy szkolenia muszą pochodzić z co najmniej pięciu województw. Różnice pomiędzy projektami regionalnymi i ponadregionalnymi dotyczą również minimalnej wartości projektu. Podczas gdy w ramach Poddziałania 8.1.1 wspierane są projekty o minimalnej wartości 50 tys. zł, tak w 2008 roku. Poddziałanie 2.1.1 wspiera projekty o minimalnej wartości 400 tys. zł. Niemniej jednak w obu poddziałaniach maksymalne możliwe do uzyskania wsparcie uzależnione jest od charakteru szkolenia (ogólne czy specjalistyczne) oraz od wielkości przedsiębiorstwa, z którego pochodzić będą uczestnicy, przy czym kwota udzielonego wsparcia nie" może przekroczyć 1 mln euro.

 

Źródło: Gazeta Prawna
Wyróżnione