Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-07-23 "Nauka dla Rozwoju" - Polacy dla międzynarodowej współpracy rozwojowej

Środki finansowe, które umożliwią polskim naukowcom - doktorantom i młodym doktorom - udział w zagranicznych konferencjach, kongresach i sympozjach naukowych, dotyczących międzynarodowej współpracy rozwojowej, przyznane zostaną w ramach rozpoczynającego się właśnie konkursu "Nauka dla Rozwoju". Jego organizatorem jest Fundacja Partners Polska, a pieniądze pochodzą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


Jak przypomina przedstawicielka Fundacji, Ilona Iłowiecka-Tańska, po zakończeniu II Wojny Światowej oraz po rozpoczęciu przemian roku 1989 Polska otrzymała znaczącą pomoc finansową z zagranicy. Przyczyniło się do powodzenia zapoczątkowanych wówczas reform. "Od kilku lat nasz kraj jest nie tylko biorcą, ale także i dawcą pomocy zagranicznej" - podkreśla Iłowiecka-Tańska. Jak dodaje, w skali świata jesteśmy państwem wysoko rozwiniętym. Zgodnie ze wskaźnikiem rozwoju społecznego (Human Development Index, HDI), opracowywanym corocznie przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), w 2005 roku zajmowaliśmy 36. miejsce na 177 badanych krajów. Jesteśmy członkiem ONZ, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Unii Europejskiej - instytucji przekazującej corocznie ponad połowę pomocy rozwojowej dla krajów rozwijających się. "Członkostwo w tych instytucjach zobowiązuje do dzielenia się z innymi, bardziej potrzebującymi krajami i społeczeństwami" - uważa przedstawicielka Partners Polska.
Dlatego też Fundacja zdecydowała się na ogłoszenie konkursu, którego nadrzędnym celem jest zwiększenie zaangażowania naukowców w działania międzynarodowej pomocy rozwojowej poprzez wsparcie jej efektywności ekspertyzami i pracami teoretycznymi, które staną się zapleczem projektów planowanych lub wdrażanych przez organizacje pozarządowe i samorządy lokalne. Przyznane w drodze konkursu dotacje mają umożliwić polskim naukowcom udział w zagranicznych konferencjach, kongresach i sympozjach naukowych dotyczących międzynarodowej współpracy rozwojowej.


Inicjatywie nadano nazwę "Nauka dla Rozwoju". Jest ona skierowana do osób, będących doktorantami lub posiadających stopień doktora nie dłużej niż 5 lat. Ubiegający się o dofinansowanie uczestnik musi we własnym zakresie zapewnić sobie miejsce na wybranej konferencji i przedstawić potwierdzenie przyjęcia swojej kandydatury, jako prelegenta danego wydarzenia naukowego wraz z pełnym tekstem wystąpienia.

Pojedyncza dotacja wynieść może od 2 do 4 tys. zł, przy czym jej średnia przewidywana wysokość to 3 tys. zł. Przewiduje się przyznanie 16 dotacji, o łącznej wartości 48 tys. zł.


Uzyskane dofinansowanie może być przeznaczone na pokrycie opłaty konferencyjnej, podróży, zakwaterowania i wyżywienia podczas konferencji według przedstawionego kosztorysu. Jednocześnie grantobiorca zobowiązuje się do przekazania na prośbę MSZ autorskich praw majątkowych do wygłaszanego referatu.

Wniosek o dotacje należy składać na specjalnym formularzu, dostępnym na stronie internetowej Fundacji. Do formularza dołączyć należy swoje CV, zgodę instytucji zatrudniającej wnioskodawcę na jego udział w danym wydarzeniu oraz potwierdzenie przyjęcia kandydatury jako prelegenta. Termin składania wniosków upływa 30 września 2008 roku.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na podstawie oceny powołanej w tym celu Komisji. Podstawowymi kryteriami tej oceny będą: związek proponowanej konferencji z tematyką międzynarodowej pomocy rozwojowej i realizacją Milenijnych Celów Rozwojowych, uzasadnienie celowości udziału w proponowanym wydarzeniu i ocena przesłanego wystąpienia oraz dotychczasowe zaangażowanie osoby aplikującej w międzynarodową pomoc rozwojową.


Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w oparciu o rekomendacje członków Komisji. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Fundacji.

 

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione