Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-07-25 Laureaci konkursu w programie Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

Fundacja wyłoniła laureatów pierwszej edycji Programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie*. Finansowanie otrzymają trzy projekty, ocenione najwyżej  w procedurze konkursowej.


Tegoroczni laureaci:


Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego - projekt z zakresu nauk chemicznych (koordynator konsorcjum prof. Renata Bilewicz)


Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - projekt z zakresu biologii strukturalnej (koordynator konsorcjum prof. Mariusz Jaskólski)


Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej - projekt  z zakresu nanonauki (koordynator konsorcjum dr hab. Bartłomiej Szafran)

Łączna wartość przyznanego finansowania dla wszystkich trzech projektów wynosi do
13 910 800 złotych.

 

Laureaci

 

*Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie realizowany jest w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

 

Źródło: www.fnp.org.pl


Wyróżnione