Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-08-08 Szybko na studia i po certyfikat bez egzaminu

Jeszcze przez dwa lata będzie można złożyć wniosek o certyfikat księgowy na obecnych zasadach. Wiele osób zamierza z tego skorzystać. Świadczy o tym znaczny wzrost liczby chętnych na studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. - To efekt nowelizacji ustawy o rachunkowości z 18 marca 2008 r. (DzU nr 63, poz. 393). Wprowadza ona istotne zmiany w zasadach przyznawania certyfikatu księgowego. Nowe rozwiązania powodują, ze każdy, kto zechce założyć biuro rachunkowe, będzie musiał zdawać egzamin organizowany przez Ministerstwo Finansów - mówi Przemysław Karwowski, dyrektor działu audytu w spółce Perfectum-Audit. Dodaje, że co do zasady nowelizacja wchodzi w życie 1 stycznia 2009 r. Przepisy przejściowe pozwalają jednak uzyskać certyfikat bez egzaminu do 30 czerwca 2010 r.

 

Kiedy bez testu

Zgodnie z obecnymi zasadami testu mogą uniknąć osoby mające wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności rachunkowość. Możliwość taką mają także absolwenci kierunków ekonomicznych o innej specjalności, ale tylko gdy plan studiów i program kształcenia odpowiadały wymogom określonym dla specjalności rachunkowość. Ostatnia grupa, która może uzyskać uprawnienia do prowadzenia biura rachunkowego bez egzaminu, to osoby z wykształceniem wyższym magisterskim (lub równorzędnym), pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. Warto podkreślić, że w tych wszystkich sytuacjach z egzaminu zwalnia tylko dyplom uzyskany na uczelniach uprawnianych do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych. Oczywiście konieczna jest także praktyka - co najmniej trzyletnia.

 

Reguły w ustawie

Nowelizacja przeniosła zasady nadawania certyfikatu księgowego z rozporządzenia do ustawy. Przy okazji wprowadzono istotne zmiany. Wyższe wykształcenie o profilu rachunkowość nie będzie już w żaden sposób premiowane. Warunki, które trzeba będzie spełnić, to m.in.:

* co najmniej średnie wykształcenie,

* dwuletnia praktyka w księgowości,

* zdany egzamin sprawdzający kwalifikacje.

Kolejna ważna zmiana to doprecyzowanie definicji praktyki w rachunkowości. Od 1 stycznia będzie za nią uważane przede wszystkim prowadzenie - na podstawie dowodów księgowych - ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Tak samo będą traktowane wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych. Wystarczy wykonywanie jednej z tych czynności. Ważne jednak, aby były świadczone na podstawie: stosunku pracy w wymiarze czasu nie mniejszym niż 1/2 etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Za praktykę będzie uważane także badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta.

 

 

OPINIA

Mariusz Andrzejewski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zmiana ustawy o rachunkowości wprowadziła obowiązkowe egzaminy dla wszystkich, którzy chcą się starać o certyfikat księgowy. Jedynym pocieszeniem jest możliwość zdobycia tych uprawnień na starych zasadach do 30 czerwca 2010 r. W tym czasie można więc rozpocząć i zakończyć odpowiednie studia podyplomowe. Efekty już widać - na takie studia zgłasza się dwa razy więcej chętnych niż w ubiegłym roku. Jednak za dwa lata ich liczba z pewnością znacznie spadnie. Takie wahania nie są dobre, bo utrudniają organizację zajęć. To tylko jeden z argumentów, aby powrócić do starych zasad, które tak samo dobrze gwarantowały profesjonalizm biur rachunkowych. Inny to taki, że przepisy przejściowe nie rozwiązują problemu studentów dziennych, którzy, rozpoczynając naukę, liczyli na uzyskanie certyfikatu bez egzaminu i nie zdążą spełnić warunków do 30 czerwca 2010 r.

 

Źródło: Rzeczpospolita


Wyróżnione