Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-08-13 Program VENTURES – rozstrzygnięcie

Fundacja rozstrzygnęła konkurs w kolejnym z uruchomionych w tym roku programów finansowanych z funduszy strukturalnych UE. W pierwszej edycji programu VENTURES*, w którym FNP finansuje projekty aplikacyjne mające zastosowanie w gospodarce  realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów, wyłonionych zostało 8 projektów. Będą one realizowane przez młodych naukowców:  Michalinę Górę (UMK), Konrada Kiełbasińskiego (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa), Mirosława Ochodka  (Politechnika Poznańska), Jolantę Polak (UMCS), Cezarego Samojłowicza (Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa), Andrzeja Stanisławczyka (AGH), Annę Szkulmowską (UMK) i Bożenę Tyliszczak (Politechnika Krakowska).

W konkursie wzięło udział 75 kandydatów. Po przeprowadzeniu pierwszego etapu oceny - recenzji wniosków (każdy wniosek oceniało 3 recenzentów), na rozmowy kwalifikacyjne zaproszonych zostało 19 autorów najlepszych projektów badawczych mających potencjał komercyjny. Interdyscyplinarny panel ekspertów ustalił w ich wyniku listę rankingową projektów, na podstawie której Fundacja wyłoniła laureatów.
Łączna wartość wyłonionych w konkursie projektów wynosi do 986 231 złotych. Kwoty przyznane na realizację projektów będą ostatecznie zatwierdzane na etapie podpisania umów między FNP a beneficjentami.


Lista laureatów

*Program VENTURES jest realizowany w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Źródło:wwwW.fnp.org.pl


Wyróżnione