Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-08-29 Nauka dla Rozwoju Międzynarodowego

Fundacja Partners Polska serdecznie zaprasza do ubiegania się o dotacje w ramach konkursu „Nauka dla rozwoju”. Konkurs ma za zadanie umożliwić polskim naukowcom - doktorantom i młodym doktorom - udział w zagranicznych konferencjach, kongresach i sympozjach naukowych dotyczących międzynarodowej współpracy rozwojowej, które odbędą się do końca 2008 roku. Środki na dofinansowanie pochodzą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W Konkursie może wziąć udział każdy doktorant lub osoba posiadająca tytuł doktora nie dłużej niż od 5 lat, który do 30 września 2008 roku nadeśle pełny zestaw dokumentów, w tym:

A. Wypełniony formularz aplikacyjny

B. Zgodę instytucji zatrudniającej wnioskodawcę na jego udział w danym wydarzeniu i potwierdzenie przyjęcia swojej kandydatury jako prelegenta wraz z tekstem planowanego wystąpienia (konspekt o objętości 5400 znaków).

Dotacja może wynieść od 2 000 do 4 500 PLN, przy czym średnia przewidywana wysokość dotacji to 3 000 PLN. W wyjątkowych sytuacjach Komisja może przyznać dotację w innej wysokości. Przewiduje się przyznanie 16 dotacji. Całość kwoty przeznaczonej na dotacje w Konkursie wynosi 48 000 PLN.

Dokumenty te są dostępne na stronie www.promocjanauki.pl oraz www.polskapomoc.gov.pl

Pełny zestaw dokumentów prosimy nadsyłać na adres: Fundacja Partners Polska, Nauka dla Rozwoju, ul. Górnickiego 3 lok. 10 a, 02063 Warszawa

Rozwój regionu Dukagjini w Kosowie wymaga pomocy ekspertów, którzy pomogą ludziom z inicjatywą rozpocząć działalność gospodarczą a w przyszłości - skorzystać ze wsparcia, które oferuje Unia Europejska. Fundacja we współpracy z ekspertami z Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Fundacji Rozwoju Regionu Rabka szkoli przyszłych trenerów i konsultantów. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie serii szkoleń dla kobiet z objętego działaniami Fundacji regionu Dukagjini.  W lipcu kosowscy trenerzy przeszli przez intensywny, dziesięciodniowy cykl szkoleń dla trenerów, który przygotowuje ich do prowadzenia zajęć dla kobiet planujących otworzenie małego biznesu. W sierpniu partnerzy z Kosowa przygotowują ostateczne programy własnych zajęć i rozpoczynają rekrutację uczestników w Decanie, Krushy, Peji, Prizreniu i Rahovecu.

 

Źródło: www.fpp.org.pl


Wyróżnione