Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-09-18 Program POWROTY/HOMING – rozstrzygnięcie

Fundacja po raz trzeci przyznała subsydia dla młodych uczonych powracających do kraju z długoterminowego pobytu naukowego za granicą. Dzięki wsparciu Fundacji 15 laureatów programu POWROTY/HOMING będzie mogło rozpocząć realizację projektów badawczych w polskich ośrodkach naukowych, poprawić swoje warunki pracy oraz kontynuować międzynarodową współpracę naukową.

Na konkurs w tegorocznej edycji programu wpłynęły 62 wnioski. 25 kandydatów z najwyższymi ocenami od recenzentów zaproszono na rozmowy z komisją konkursową. Na podstawie wyników tych rozmów Zarząd FNP rozstrzygnął konkurs.


Laureaci powracają do Polski w większości z ośrodków w USA, a także z Japonii, Holandii, Danii, Włoch, Czech i Niemiec. Dwuletnie subsydia wynoszą w obecnej edycji programu: w części stypendialnej - 30 tys. zł rocznie oraz w części na realizację projektu badawczego - 40 tys. zł rocznie. Zostaną dodatkowo podwyższone o środki uzyskane przez FNP z darowizn 1% podatku.

Lista laureatów

 

Źródło: www.fnp.org.pl


Wyróżnione