Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-09-19 Konferencja Model funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce a możliwości jego realizacji w istniejącym stanie prawnym

Dzisiaj rozpoczyna się ogólnopolska konferencja doktorantów w Warszawie organizowana przez KRD oraz Politechnikę Warszawską, SGGW, Uniwersytet Warszawski, Akademię im. L. Koźmińskiego. Konferencja nosi tytuł:
"Model funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce a możliwości jego realizacji w istniejącym stanie prawnym"

Konferencja odbędzie się pod patronatem pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej.

Podstawowym celem szeroko zakrojonego przedsięwzięcia jest wykreowanie optymalnej wizji studiów doktoranckich, która obejmowałaby standardy kształcenia, a także kwestie organizacji i finansowania. Efektem zestawienia tej wizji z obowiązującymi regulacjami prawnymi powinny być konkretne propozycje zmian w ustawodawstwie.

Wnioski płynące z całej debaty zostaną przedstawione podczas plenarnego posiedzenia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 listopada br., poświęconego wyłącznie sprawom studiów doktoranckich, a także staną się podstawą do dalszej dyskusji nad reformą szkolnictwa wyższego w obszarze studiów III stopnia.
Intencją organizatorów jest, aby w debacie aktywnie uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni, w tym rektorzy, prorektorzy odpowiedzialni za studia doktoranckie, dziekani wydziałów, na których prowadzone są studia doktoranckie, kierownicy studiów doktoranckich oraz doktoranci.


Tematyka obrad:

Organizacja studiów doktoranckich,

Kształcenie,
Kariera naukowa i zawodowa,

System stypendialny,

Samorządność.

 

Źródło: www.krd.org.pl


Wyróżnione