Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-09-30 Debata „Rzeczpospolita wielokulturowa, wielojęzyczna: dobrodziejstwo czy obciążenie?”

9 października 2008 roku w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki (XII piętro, Collegium Civitas, Aula A) odbędzie się debata pod tytułem: „Rzeczpospolita wielokulturowa, wielojęzyczna: dobrodziejstwo czy obciążenie?”. Na spotkaniu, organizowanym przez Collegium Civitas oraz Polski Komitet do spraw UNESCO, przedstawiony zostanie fenomen różnorodnej kulturowo Rzeczypospolitej Obojga Narodów.  Uczestnicy debaty zastanowią się, pod jakim względem w dzisiejszych czasach dziedzictwo wielokulturowości stanowić może pomoc lub przeszkodę w rozwoju Polski, w jej integracji we wspólnocie Europy, w rozwiązywaniu problemów społecznych, a także nad pożytkiem doświadczenia Rzeczypospolitej w rozwiązywaniu dzisiejszych problemów Europy.

 

Program debaty:

 

16:30 – 16:45 Przywitanie gości i wprowadzenie do debaty

Edmund Wnuk-Lipiński, Jerzy Kłoczowski

 

16:45 – 17:15 Z badań nad różnorodnością kulturową dawnej Rzeczypospolitej:

 

Mapa wyznaniowa Rzeczypospolitej przed pierwszym rozbiorem Polski

Bogumił Szady

 

Panorama etniczno-wyznaniowa Rzeczypospolitej w XVI- XVIII wieku

Andrzej Gil

 

17:15 – 20:00 Dyskusja panelowa

Edmund Wnuk-Lipiński – prowadzenie

 

Rzeczpospolita: wielokulturowość czy przestrzeń spotkań cywilizacyjnych?

Jan Kieniewicz

 

Pogranicza narodowościowe – w świadomości i w przestrzeni

Maciej Koźmiński

 

ok. 18:00 Przerwa na kawę

 

Dyskusji panelowej ciąg dalszy

Edmund Wnuk-Lipiński – prowadzenie

 

Orientalizm wspólnoty etnicznej i politycznej

Bogusław R. Zagórski

 

Współistnienie wyznań i religii: próby porozumienia i konflikty

Janusz Tazbir

 

Różnorodność kultur – dobrodziejstwo czy obciążenie?

Jerzy Kłoczowski

 

Dyskusja

 

20:00 Podsumowanie i zakończenie debaty

 

Źródło: Collegium Civitas


Wyróżnione