Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-09-26 III Konferencja „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”

Zakończyła się trzecia już Konferencja Naukowo-Techniczna Młodych Naukowców. Tegoroczną edycję śmiało można zaliczyć do szczególnie udanych. Wzięło w niej udział prawie 90 uczestników z 23 uczelni technicznych, uniwersytetów i jednostek badawczych. Niemal połowa z nich to doktoranci lub młodzi pracownicy naukowi jednostek innych niż Politechnika Warszawska, co nadaje Konferencji organizowanej przez Radę Doktorantów PW prawdziwie ogólnopolski charakter.

W tym roku inaugurację Konferencji uświetniła obecność patrona honorowego, Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej.

 

Pani Minister podczas inauguracji mówiła o planowanej reformie nauki, która ułatwi pracę młodym naukowcom i pomoże im swobodnie się rozwijać. Obiecała także zwiększenie nakładów na badania naukowe, przy czym wspieranie młodych, pomysłowych naukowców będzie priorytetem rządu w tym procesie (depesza PAP z inauguracji Konferencji 22.09.2008r.).

Obrady Konferencji odbywały się w ciągu trzech dni w 16 sesjach tematycznych. W każdej sesji wyróżniono co najmniej jeden referat. Laureaci wyróżnień otrzymali roczne prenumeraty Przeglądu Technicznego. Pod koniec Konferencji przyznano również trzy nagrody rzeczowe Marszałka Województwa Mazowieckiego za najlepsze wygłoszone referaty oraz Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej dla najlepszych prezentacji z dziedziny mechaniki. Nowością tegorocznej edycji było wyróżnienie dwóch referatów, które otrzymały najwięcej głosów w ankietach wypełnianych przez uczestników Konferencji.

(…)

 

Źródło: www.doktoranci.pw.pl


Wyróżnione