Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-09-24 Ogólnopolska konferencja doktorantów

„Model funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce a możliwości jego realizacji w istniejącym stanie prawnym” - sprawozdanie z wypowiedzi Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej


W dniach 19-21 września br. w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja doktorantów organizowana przez Krajową Reprezentację Doktorantów oraz Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Warszawski, Akademię im. Leona Koźmińskiego.

Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). W trakcie uroczystego rozpoczęcia konferencji Pani Minister prof. Barbara Kudrycka mówiła m.in. o pomysłach, jakie planuje w najbliższych miesiącach wprowadzić w życie MNiSW, i gorąco zachęcała doktorantów do tego, aby starali się realizować jak najwięcej różnych form współpracy z kolegami z zagranicy.

MNiSW zależy na tym, aby doktoranci studiując w Polsce i realizując pracę naukową, nie tylko wyjeżdżali do innych ośrodków naukowych w Europie, ale również wracali do ojczystego kraju. Dlatego MNiSW poszukuje rozwiązań, które pozwolą realizować się przy pracy naukowej, a także na studiach doktoranckich. Ważne jest, aby doktoranci dobrze się czuli we własnym kraju, a Ci, którzy już wyjechali za granicę znaleźli również motywację, aby wrócić do Polski.

Pani Minister wspomniała również o tym, iż wprowadzone zmiany w reformie szkolnictwa wyższego, spowodują zmianę „pewnych” struktur i procedur na rzecz promujących restrukturyzację zatrudnienia, i pozwolą na to, by młodzi ludzie mogli w większym stopniu uczestniczyć w projektach badawczych.

MNiSW już na dniach planuje ogłosić program naprawy, jak to Pani Minister określiła, „Działu Nauka” oraz przygotowało rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni, które wprowadza takie zasady jak:

- specjalne stypendia dla wybitnych młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia na okres nie dłuższy niż 3 lata. Dodała, że wysokość tych stypendiów ma być równorzędna uposażeniu profesorów;
- przyznawania wyższych uprawnień działającym w uczelniach organom samorządu doktoranckiego;
- uproszczenie procedury składania przez doktorantów wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej, które polegać ma na określeniu jedynie minimalnej wysokości każdego z zaświadczeń pomocy materialnej, itd.
Pani Minister poparła w dużej mierze inicjatywę Krajowej Reprezentacji Doktorantów odnośnie konkursu na najbardziej „prodoktorancką” uczelnię wyższą w Polsce. Zaznaczyła jednak, żeby doktoranci patrzyli na realizację studiów doktoranckich nie tylko z tego punktu widzenia, czy Rektor daje wyższe czy niższe stypendium, ale przede wszystkim ze względu na świadczoną jakość tych studiów. Pani Minister zależy na wysokiej jakości wiedzy, jaką powinni posiadać absolwenci studiów doktoranckich.

 

mgr inż. Urszula Szachowicz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Członek Zarządu KRD

mgr inż. Tomasz Rubanowicz (Politechnika Gdańska), Członek Zarządu KRD

 

Źródło: www.krd.org.pl


Wyróżnione