Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-10-06 FOCUS - bliski termin składania wniosków

Do 15 października można składać wnioski w trzeciej edycji programu FOCUS, w którym Fundacja przyznaje subsydia umożliwiające młodym badaczom stworzenie własnego zespołu naukowego. W tegorocznej edycji program skierowany jest do uczonych zajmujących się molekularnymi i biochemicznymi badaniami nad nowotworami. Laureaci otrzymają trzyletnie subsydia w wys. 300 tys. zł (100 tys. zł rocznie), będą się mogli także ubiegać się o dodatkowy grant na udoskonalenie warsztatu badawczego (w obecnej edycji programu suma środków przeznaczonych na granty wynosi 2 mln zł).


Zachęcamy młodych badaczy, spełniających wymogi konkursu, do aplikowania o subsydium. Termin składania wniosków upływa 15 października.

 

Źródło: www.fnp.org.pl


Wyróżnione